ADMINISTRATIVNO OSOBLJE

 

 

 

Ravnateljica

 

Ana-Maria Devčić

 

Tajnik-računovođa

 

Natalija Tomljenović

 

 

 

 

 

STRUČNI SURADNICI

 

 

 

Pedagog

 

Anela Došen

 

Knjižničarka

 

Ivanka Šegota Brujić

 

 

 

 

 

RAZREDNA NASTAVA

 

Verica Jelinić

Višnja Ilić

 

 

 

 

 

PREDMETNA NASTAVA

 

 

 

Hrvatski jezik

 

Sanja Dasović 

 

Likovna kultura

 

Leda Tomulić

 

Glazbena kultura

 

Marija Frković

 

Engleski jezik

 

Stanka Ilić

 

Njemački jezik

 

Maja Vujnović

 

 

Matematika

 

Adriana Serdar

 

Biologija / Priroda

 

Željko Divković

 

Kemija

 

Marija Šojat

 

Fizika

         Katarina Rukavina  

Povijest

 

Tea Kasumović

 

Geografija

 

Ante Pijaca

 

Tehnička kultura

 

Katarina Rukavina

 

Tjelesna i zdravstvena kultura

 

Katarina Rukavina

 

Vjeronauk

 

 

Petar Šporčić

 

Informatika

 

Hrvoje Domandžić

 

 

 

 

 

TEHNIČKO OSOBLJE

 

 

 

Spremačica

 

Ivana Bačić

 

Domar                                                   

  Mate Bačić  
Kuharica                                                       Marija Babić