Na temelju čl. 10., stavak 5. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN, 112/10) svaka je škola dužna imati okvirni vremenik pisanih provjera za tekuću školsku godinu. 

Škola je dužna do kraja trećega tjedna nastave u svakom polugodištu javno objaviti vremenik za sve razredne odjele na oglasnoj ploči ili mrežnoj stranici škole.

Vremenik preuzmite u priloženim dokumentima.