Povijest osnovne škole Karlobag

Kad je 1875. Godine Anton Molinary, austrougarski oficir, sagradio u Karlobagu tri objekta, cestu do Senja, Rivu i Osnovnu školu, od toga se datuma zapravo i piše povijest Osnovne škole. Naravno i ranije su djeca išla u školu, ali je pitanje kako i na koji način. Godine 1880. stvorena je Lučko-krbavska biskupija i od tada se Karlobažani sve više okreću Lici, dakle veza sa Senjom sve je manja iako je trajala gotovo 100 godina. Tako i Škola koja je tada imala velebnu zgradu (koja je i danas najljepša karlobaška građevina) postaje centar događanja vezanih za društveni život u
 

Tehničko osoblje

ADMINISTRATIVNO OSOBLJE       Ravnateljica   Ana-Maria Devčić   Tajnik-računovođa   Natalija Tomljenović           STRUČNI SURADNICI       Pedagog   Sanja Šarić   Knjižničarka   Andrea Lončarić