IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

 

 

BR.

AKTIVNOST

                     IME I PREZIME

 

1.

MALI LIKOVNJACI

                     VERICA JELINIĆ

 

 

2.

RECITATORSKA SKUPINA

                      VIŠNJA ILIĆ

 

 

3.

PJEVAČKI ZBOR

                       MARIJA FRKOVIĆ

 

4.

ŠAH

                       MILICA DORIĆ

 

 

5.

MLADI KNJIŽNIČARI

                       ANDREA LONČARIĆ

 

 

6.

DRAMSKA SKUPINA

                      SANJA DASOVIĆ 

 

7. ROBOTIKA                       HRVOJE DOMANDŽIĆ

 

 

8. RITMIKA                       ADRIANA SERDAR

 

9. MLADI POVJESNIČARI

                     JURE POPOVIĆ

 

 

10.   BIOSIGURNOST I BIOZAŠTITA                 ŽELJKO DIVKOVIĆ 

 

11. KLUB MLADIH TEHNIČARA                          ENI DEVČIĆ