IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

 

 

 

 

 

.

RECITATORSKA SKUPINA

                       VIŠNJA ILIĆ

 

 

PJEVAČKI ZBOR

                       STANKA ILIĆ

 

 

 

 

 

 MLADI KNJIŽNIČARI

                        IVANKA ŠEGOTA BRUJIĆ

 

 

DRAMSKA SKUPINA

                        SANJA DASOVIĆ 

 

 

ROBOTIKA

                       HRVOJE DOMANDŽIĆ

 

 

 

RITMIKA

                        ADRIANA SERDAR

 

 

MLADI POVJESNIČARI

                        TEA KASUMOVIĆ

 

  KLUB MLADIH TEHNIČARA                         KATARINA RUKAVINA